Система за Тото 2 – 6 от 49 със 7 числа

Система пълно комбиниране 6 от 49 – 7 (числа)

Представяме Ви система пълно комбиниране със 7 числа за Тото 2 – 6 от 49, с информация за печалбите в съответните групи. При тази система, цената на квитанцията е равна на броя на комбинациите в нея, умножена по единичната цена на залог. В случая, при система пълно комбиниране със 7 числа, фиша ще струва 9.10 лева при цена на една комбинация от 1.30 лева.

Ето и какви печалби може да очаквате в зависимост от това, колко числа сте уцелили:

Познати числа Брой печалби в група*
I група II група III група IV група
6 1 6
5 2 5
4 3 4
3 3

Когато играете със системи пълно комбиниране, шансовете ви за печалба за значително по-големи.

Какво означава брой печалби в група?*

Броя на печалбите в група, които са посочени в таблицата, всъщност означават следното: групите, това са броя на познатите числа, като първа група означава, че са познати всички числа, а в последната група само три числа, ето и точно какво представляват:

  • първа група – уцелени 6 числа
  • втора група – уцелени 5 числа
  • трета група – уцелени 4 числа
  • четвърта група – уцелени 3 числа