Пълна статистика на числата в Тото 2 – 5/35

Пълна статистика на изтеглените числа през годините

Статистиката съдържа информация за най-теглените числа в играта на Спорт Тото 2 – 5 от 35 от началото на играта до последния тираж.

Поглеждайки към таблицата, на пръв поглед ще установим, че всички числа са изтегляни сравнително равен брой пъти, но има значителна разлика между най-изтегляното и най-малко изтегляното число, която е приблизително 15%.

Обръщаме внимание, че тези данни обхващат голям период от време: от началото на  играта (15.07.1989г.) до настоящия момент, или над 33 години:

Число Брой пъти
32 1 120
16 1 099
30 1077
24 1074
17 1073
18 1072
7 1066
14 1065
33 1058
28 1057
35 1054
13 1047
8 1046
20 1046
26 1046
9 1042
25 1036
3 1035
22 1034
27 1034
29 1034
12 1030
15 1023
23 1020
6 1019
1 1015
10 1014
5 1013
21 1003
34 996
31 994
11 992
4 990
2 986
19 950

Статистиката на числата съдържа полезна информация, която може да ви е от помощ. Следете тази страница, информацията за числата е динамична и се актуализира след всеки тираж.