6 от 49 Втори Тото Шанс

Числата от Втори тото шанс 6 от 49 последен тираж

Числата от 6/49 – Втори Тото Шанс

Тираж 50, 23 юни 2024 година

  • 9
  • 47
  • 10
  • 2
  • 45
  • 32

Допълнително число

  • 12

Как да участвам във Втори тото шанс 6 от 49?

Играта „Втори Тото Шанс – 6 от 49“ предоставя още една възможност за участващите да спечелят предметна или парична награда. В играта „Втори Тото Шанс“ се включват всички талони от съответния тираж на Тото 2 – 6 от 49.

Колко струва участието във Втори Тото Шанс 6 от 49?

Както казахме по-горе, в играта автоматично се включват абсолютно всички попълнени фишове за съответния тираж от играта на „Спорт Тото 2 – 6 от 49“ и за „Втори Тото Шанс 6 от 49“ не се изисква каквото и да било доплащане, участието е безплатно, стига да сте пуснали талон от 6 от 49.

Какви са печалбите?

Печалбите във „Втори Тото Шанс 6 от 49“ са сериозни и надхвърлят сумата от 100 000 лева. За пример, в Тираж № 39 от 2023 година са изтеглени трима печеливши, двама от тях печелят по 50 000 лева, а третия 30 000 лева. Важно е да знаете, че абсолютно всеки един участник с фиш от Тото 2 – 6 от 49 има еднакъв шанс за спечелване на сериозна награда от „Втори Тото Шанс 6 от 49“.

Кога се теглят числата от Втори Тото Шанс?

Числата във „Втори Тото Шанс 6 от 49“ се теглят по-същото време, когато е и всеки един редовен тираж на тотото. Това са в дните четвъртък и неделя, от 18:45 часа. Тегленето се излъчва на живо в ефира на БНТ 1, в официалната фейсбук страница на БСТ на адрес https://www.facebook.com/SportTotoBG/, както и в youtube канала на тотализатора. В сайта toto.bg числата се обновяват приблизително около час след тяхното изтегляне, затова преглеждайте информацията тук, тя се актуализира непосредствено след тегленето.

Как се формират печалбите? 

При „Втори Тото Шанс в 6 от 49″ се изтеглят не шест числа, а общо седем топки, които са с числа от 1 до 49. За печалба от общият награден фонд се класира всеки:

  • познал първите шест изтеглени числа;
  • познал произволни пет числа от изтеглените общо седем числа.

Размерът на печалбите за 2023 година е определен и взет от официалната страница на БСТ – toto.bg, както следва:

Тиражи 2023
Печалби във „Втори тото шанс“ на играта „6 от 49“
Тираж № 0, 30, 102, 104
Печелившите комбинации, определени по реда на правилата, да се премират с печалба както следва:
– печеливши комбинации по чл. 23, ал. 4, т. 1 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и по чл. 30, ал. 4, т. 1 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на играта „Тото 2 – 6 от 49“, се премират с печалба в размер на сума равна на частното, получено от деленето на числото 100 000 и броя на всички така определени печеливши комбинации / в случай, че при деленето има остатък, то същият се закръгля до втори знак след десетичната запетая/. Сумата от 100 000 лева, да се разпредели от сумата, натрупана към момента като награден фонд за същата игра;
– печеливши комбинации по чл. 23, ал. 4, т. 2 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и по чл. 30, ал. 4, т. 2 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на играта „Тото 2 – 6 от 49“, се премират с печалба в размер на сума, равна на частното, получено от деленето на числото 50 000 и броя на всички така определени печеливши комбинации /в случай, че при деленето има остатък, то същият се закръгля до втори знак след десетичната запетая/.
Сумата на реализираните печалби да се разпредели от сумата, натрупана към момента като награден фонд за производната игра.
Тираж № 2, 13, 18, 19, 28, 36, 40, 50, 51, 58, 65, 71, 76, 82, 85, 90, 95, 97
Печелившите комбинации, определени по реда на правилата, да се премират с печалба както следва:
– печеливши комбинации по чл. 23, ал. 4, т. 1 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и по чл. 30, ал. 4, т. 1 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на играта „Тото 2 – 6 от 49“, се премират с печалба в размер на сума равна на частното, получено от деленето на числото 100 000 и броя на всички така определени печеливши комбинации / в случай, че при деленето има остатък, то същият се закръгля до втори знак след десетичната запетая/. Сумата от 100 000 лева, да се разпредели от сумата, натрупана към момента като награден фонд за същата игра;
– печеливши комбинации по чл. 23, ал. 4, т. 2 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и по чл. 30, ал. 4, т. 2 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на играта „Тото 2 – 6 от 49“, се премират с печалба в размер на сума, равна на частното, получено от деленето на числото 30 000 и броя на всички така определени печеливши комбинации /в случай, че при деленето има остатък, то същият се закръгля до втори знак след десетичната запетая/.
Сумата на реализираните печалби да се разпредели от сумата, натрупана към момента като награден фонд за производната игра.
Всички останали тиражи
Печелившите комбинации, определени по реда на правилата, да се премират с печалба както следва:
– печеливши комбинации по чл. 23, ал. 4, т. 1 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и по чл. 30, ал. 4, т. 1 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на играта „Тото 2 – 6 от 49“, се премират с печалба в размер на сума равна на частното, получено от деленето на числото 100 000 и броя на всички така определени печеливши комбинации / в случай, че при деленето има остатък, то същият се закръгля до втори знак след десетичната запетая/. Сумата от 100 000 лева, да се разпредели от сумата, натрупана към момента като награден фонд за същата игра;
– печеливши комбинации по чл. 23, ал. 4, т. 2 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на играта „Тото 2 – 6 от 49“ и по чл. 30, ал. 4, т. 2 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане онлайн на играта „Тото 2 – 6 от 49“, се премират с печалба в размер на сума, равна на частното, получено от деленето на числото 20 000 и броя на всички така определени печеливши комбинации /в случай, че при деленето има остатък, то същият се закръгля до втори знак след десетичната запетая/.
Сумата на реализираните печалби да се разпредели от сумата, натрупана към момента като награден фонд за производната игра.
ВАЖНО: Ако сте късметлия и печелите награда от „Втори тото шанс“ на „Тото 2 – 6 от 49“, ще трябва да вземете наградата си от централния офис на БСТ в гр. София.